1-فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن در حدود چند برابر فاصله ی تهران تا بندر عباس است؟

الف) 6 برابر و درحدود 6200کیلومتر             ب) 6 برابر و درحدود 6000کیلومتر            

      ج) 5 برابر و درحدود 6400کیلومتر           د)  6 برابر و درحدود 6400کیلومتر   

2- دانشمندان می گویند جنس این قسمت از زمین نرم و خمیری است و دمای زیادی دارد.

الف)هسته بیرونی             ب)پوسته              ج)گوشته            د)هسته ی درونی

3- کدام قسمت زمین از دو قسمت تشکیل شده و جنس آن از آهن و نیکل است؟

الف)هسته      ب)گوشته             ج)پوسته            د)اتمسفر

4-آتش فشان چگونه به وجود می آید؟

 

5- ضمن این که نازک ترین لایه ی زمین را نام می برید ؟بنویسید جنس آن لایه  از چیست و از چه نظر برای ما اهمیّت دارد؟

 

6-هنگام فوران ، چه موادی از دهانه ی آتش فشان خارج می شود؟

 

7-به چه موادی وقتی از دهانه ی آتش فشان خارج می شود، خاکستر می گویند؟

 

8-چرا بیشتر چشمه های آب گرم در اطراف کوه های آتش فشان قرار دارد؟

 

9-آتش فشان فعّال و غیر فعّال چه تفاوتی باهم دارند و یک آتش فشان غیر فعّال را نام ببرید.

 

10-کوه های آتشفشان سبلان، سهند ، تفتان و دماوند در کدام استان ها قرار دارد؟

 

11-کدام نقطه از زمین از خطر زمین لرزه در امان است ؟توضیح دهید.

 

12-چه عواملی در خرابی های زمین لرزه ، اثر دارد؟

 

13-چرا در روستاها زمین لرزه خرابی های بیشتر ی به بار می آورد؟

 

14-زمین لرزه ی مهیب بم در چه تاریخی رخ داد و نتیجه ی فاجعه آمیز آن چه بود؟

 

15- در هنگام زمین لرزه، اگر داخل ساختمان باشید،به چه محل هایی می روید؟

 

16- در هنگام زمین لرزه، اگر داخل منزل باشید، از کدام محل ها دوری می کنید؟

 

17-هنگام زمین لرزه اگر در کوچه و خیابان باشید، از کدام محل ها دوری می کنید؟

 

18-چرا حفظ آرامش و خون سردی در هنگام زمین لرزه اهمیّت زیادی دارد؟

 

19-اگر داخل کلاس درس ، استادیوم ورزشی یا سالن سینما باشید و زمین لرزه روی دهد چه می کنید؟ 

 

20-زمین از چند لایه تشکیل شده است؟ نام ببرید.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط ابراهیم قطبی  |